Limousine Service Koh Samui

เริ่มต้นการเดินทางในวันหยุดพักผ่อนที่หรูหราสะดวกสบายด้วยบริการรถลีมูซีนของรีสอร์ท

บริการรถลีมูซีน

บริการรับส่งสนามบิน (สนามบินนานาชาติสมุย - รีสอร์ท หรือ รีสอร์ท - สนามบินนานาชาติสมุย)

  • Mercedes Benz S classe350D (สูงสุด 3 ท่าน) ราคา 2,950 บาทต่อเที่ยว

  • Toyota Fortuner (สูงสุด 3 ท่าน) ราคา 2,000 บาทต่อเที่ยว

  • Toyota Ventury (สูงสุด 6 ท่าน) ราคา 2,400 บาทต่อเที่ยว

  • Toyota Commuter (สูงสุด 8 ท่าน) ราคา 2,400 บาทต่อเที่ยว

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

  • การยกเลิกโดยรีสอร์ทจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน

  • การยกเลิก 3 ชั่วโมงก่อนการบริการจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

  • การยกเลิกก่อนบริการน้อยกว่า 3 ชั่วโมง มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100%

  • ที่นั่งสำหรับเด็กให้บริการฟรีเมื่อแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า