SPECIAL OFFERS

IHG and AMEX Partnership

InterContinental Samui Resort

รับส่วนลด 15% เมื่อชำระผ่านบัตร AMEX

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร American Express®

รับส่วนลด 15% สำหรับการเข้าพักเมื่อจองด้วยบัตร American Express จองภายใน 30 กันยายน เพื่อเข้าพักภายใน 30 ธันวาคม 2564

Package Includes:

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

  • การจองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
  • จองห้องพักด้วย Best Flexible Rate และสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนการจองห้องพักได้ตามเงื่อนไขที่โรงแรมกำหนด
  • สำหรับการจองตรงด้วยราคาห้องพักนี้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก 48 ชั่วโมงก่อนการเข้าพัก